OPĆA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA OBROK ZA TVOJ SAVRŠEN DAN

1. Organizator

1.1 Organizator je donio odluku o organiziranju nagradnog natječaja pod nazivom “OBROK ZA TVOJ SAVRSEN DAN” (U daljem tekstu „Natječaj“), koji će se sprovesti po utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2 Naziv Natječaja je “OBROK ZA TVOJ SAVRŠEN DAN”, a organizira ga Eurocompany99 d.o.o., Hrašljani 15, Ljubuški, Bosna i Hercegovina.

1.3 Natječaj se organizira na teritoriji Bosne i Hercegovine

2. Pravo učešća na Natječaju

2.1 Pravo učešća - “Učesnik” na nagradnom natječaju imaju slijedeće osobe/lica:

 • državljani Bosne i Hercegovine
 • strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • maloljetne osobe/lica sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine (samo uz ostavljanje podataka roditelja)

2.2 Pravo učešća na Natječaju nemaju slijedeće osobe/lica:

 • osobe/lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažirana na radu kod Organizatora , kao ni njihovi bračni ili izvanbračni partneri, roditelji i djeca;
 • osobe/lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažirana kod pravnih i/ili fizičkih osoba/lica koja na bilo koji način učestvuju u organiziranju Natječaja i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Natječaja, kao ni njihovi bračni partneri, roditelji i djeca.

3. Trajanje natječaja

3.1 Natječaj počinje 21.10.2019. u 00:00 sati i završava se 21.12.2019. u 23:59 sati.

3.2Lista dobitnika nagrada bit će objavljena na sajtu www.tvojsavrsendan.com najkasnije do 14 dana po završetku nagradnog natječaja, kao i na Instagram profilu @tvojsavrsendan.ba

4. Mehanizam nagrađivanja i fond nagrada

4.1.Da bi učesnik učestvovao u nagradnom natječaju, potrebno je da kupi neki od Perfect Day proizvoda, napravi obrok sa istim, fotografira, napiše recept i prateće instrukcije, objavi ih na sajtu www.tvojsavrsendan.com

4.1.1 Jedna osoba može objaviti neograničen broj različitih recepata, gdje je bitno da i fotografija bude u skladu sa napisanim receptom.

4.2. Sistem nagrađivanja

4.2.1 Nagrade: 2 x vikend na Jahorini, 4 x Nutribullet, 4 x Bread Maker i 20 x Perfect Day poklon kutija bira stručni žiri, koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe kompanije EuroCompany99.

4.2.2. Nagrade: 1 x vikend na Jahorini, 1 x Nutribullit, 1 x Breadmaker dobivaju po broju dijeljenja na društvenim mrežama, i to po slijedećem redoslijedu.

1. Recept koji je najviše puta shared/podijeljen na društvenoj mreži Facebook dobit će vikend na Zlatiboru

2. Recept koji je najviše puta shared/podijeljen putem društvene mreže WhatsApp dobit će 1 x Nutribullet

3. Recept koji je najviše puta shared/podijeljen putem društvene mreže Viber dobit će 1 x Bread maker

Presek se pravi 21.12.2019. u 23:59 časova

4.3. Nagrade nagradnog natječaja “Obrok za tvoj savršen dan”

4.3.1 Nagradni fond

 • Vikend na Jahorini x 3
 • Nutribullet x 5
 • Bread maker x 5
 • Perfect day poklon paket x 20

Ukupno: 33


Nagrade su povezane sa dostupnošću i Organizator zadržava pravo da zamijeni nagrade sa nagradama koje su ekvivalentne vrijednosti, bez davanja posebnog obrazloženja u vezi s tim.

4.4. . Ukoliko organizator smatra da je recept neprikladnog sadržaja, ima pravo isti ukloniti bez prethodnog obavještenja učesnika o istom.

4.5 Organizator ima pravo diskvalificirati učesnika ukoliko procijeni da je isti uradio neku od slijedećih stvari:

 • Koristio lažno ime u nagradnom natječaju
 • Koristio fotografiju sa interneta za prikaz recepta
 • Ponašao se neetički u vezi sa takmičenjem

5. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz člana 4.3. dostaviti dobitnicima nagradnog natječaja na adresu koja je ostavljena prilikom postavljanja recepta na sajtu www.tvojsavrsendan.com u roku od 30 dana nakon završetka natječaja.

5.2 Ukoliko je adresa nepotpuna ili nedostupna, organizator zadržava pravo da nagradu ne uruči dobitniku.

5.3 Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik natječaja će se legitimirati odgovarajućom osobnom/ličnom ispravom (osobna/lična karta ili putovnica/pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.4 Osim dobitnika osobno, nagradu će moći preuzeti osoba koja ima punomoć izdanu od strane dobitnika, čiji je potpis ovjeren od strane državnog organa (sud ili općina/opština)

5.5 Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obveze Organizatora da uruči nagradu.

6. PUTOVANJE

6.1 Organizator će dostaviti dobitniku vaučer turističke agencije i/ili hotela koji uručenjem nagrade preuzimaju svu odgovornost za organizaciju putovanja.

6.2 Nagradu nije moguće prenijeti na treću osobu/lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

7. ROBNE NAGRADE

7.1 Organizator će dostaviti robne nagrade sa validnom garanicijom u tvorničkom pakiranju i ne snosi nikakvu odgovornost za ispravnost uređaja.

7.2 Organizator snosi troškove dostave nagrade

7.3 U slučaju nepovoljnih tržišnih uvjeta koji mogu da utječu na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamijenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrijednosti, prema procjeni Organizatora.

8. Lični podaci

8.1 Učestvovanjem na Natječaju svaki učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu suglasnost da prima e-mail poštu.

8.2 Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i osobni podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, tekstualni sadržaj, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Natječaj, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne suglasnosti učesnika, da se mogu umnožavati u neograničenom broju primjeraka i ponovo objavljivati, kako za vrijeme trajanja tako i nakon isteka Natječaja, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Natječaju suglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

9. Pitanja u vezi Natječaja

9.1 Svoja pitanja u vezi sa natječajem učesnici mogu slati na Instagram profil @tvojsavrsendan.ba

Završne odredbe

Natječaj se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provođenje i realizaciju Natječaja.

Učesnici će o eventualnom prekidu Natječaja biti obaviješteni putem Instagram profila @tvojsavrsendan.ba

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Natječaja nadležan je Općinski sud u Ljubuškom.