OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

“SAVRŠENA TRANSFORMACIJA”

1. Organizator

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “SAVRŠENA TRANSFORMACIJA” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “SAVRŠENE TRANSFORMACIJA”, a organizuje ga EuroCompany99 d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 10 V, Novi Beograd, Srbija

1.3. Konkurs se organizuje na teritoriji Srbije

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća - “Učesnik” na nagradnom konkursu imaju sledeća lica:

  1. državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije;
  2. strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Srbije,
  3. samo punoletna lica sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Srbije

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  1. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora , kao ni njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji i deca;
  2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

3.Prijava i trajanje konkursa

3.1.Konkurs počinje 26.10.2020. i završava se 27.12.2020. u 23:59 časova.

3.2. Prijava za učešće traje od 26.10. do 08.11.2020. godine

3.3. Program transformacije počinje od 11.11. - 27.12.2020. godine

3.4. Organizator konkursa zadržava pravo o promeni datuma za završetak prijave konkursa, kao i pravo za produženjeg istog.

4.Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu “Savršena transformacija” potrebno je da izvrši prijavu putem sajta www.tvojsavrsendan.com, gde ostavlja svoje podatke: ime i prezime, adresu, grad, e-mail, broj telefona, visinu i težinu, da li osoba koje se prijavljuje ima nekih zdravstveni problem i svoju fotografiju!*

*Na fotografiji je potrebno da se vidi cela figura osobe koja se prijavljuje.

4.1.2. Jedna osoba ima pravo da se prijavi samo jednom

4.2. Nagradni fond nagradnog konkursa “Savršena transformacija”

  1. -Detaljan plan ishrane uz konsulatacije nutricioniste
  2. -Detaljan plan vežbi uz konsultacije trenera
  3. -Rekviziti za ishranu (vaučer za kupovinu namirnica, kuhinjska vaga, poklon paket brenda Eurocompany99)
  4. -Rekviziti za vežbanje (peškir, majica, set tegova za vežbanje, vijača)
  5. -Vaga i metar za merenje rezultata

4.3. Po završetku prijave za konkurs, naš nutricionista i trener bira tri “učesnika” koja počinju program transformacije. Tri “učesnika” su u obavezi da ispunjavaju zadatke našeg nutricioniste i trenera - šalju svoje podatke sa traženim merama. Šalju u zatvorenu viber grupu fotografije ili video zapise, primera radi: sliku ručka, sliku kako vežbaju... Ukoliko učesnik odustane od programa transformacije u obavezi je da vrati sve rekvizite koje je dobio od organizatora nagradnog konkursa “Savršena transformacija”.

4.3.1. Po završetku “programa transformacije” koji traje u periodu od 11.11. do 27.12.2020. učesnik koji bude pokazao najbolje rezultate u datom periodu po mišljenje našeg nutricioniste i trenera osvaja poklon vaučer u iznosu od 30.000 rsd (na poklon kartici)

4.4. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na sajtu tvojsavrsendan.com

4.5. Organizator ne sme da koristi fotografije osoba koje su postavljene prilikom prijave za “Savršene transformaciju”

4.6. Organizator sme da koristi fotografije od tri dobitnika “Savršene transformacije”

5.Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagradu iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog konkursa na adresu koja je ostavljena prilikom prijave na konkurs “Savršena transformacija” u roku od 5 dana nakon završetka prijave.

5.2. Organizator će nagrade iz člana 4.3.1. dostaviti dobitniciu nagradnog konkursa na adresu koja je ostavljena prilikom prijave na konkurs “Savršena transformacija” u roku od 45 dana nakon završetka konkursa.

5.3. Ukoliko Organizator 2 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt /telefonski poziv/ sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika koji bira naš izabrani nutricionista i trener.

5.4. Nagrada će se dobiti u vidu poklon polon kartice na kojoj će se nalaziti dobitna suma

5.5. Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.6. Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.7. Organizator snosi troškove dostave nagrade

5.8. U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.

6.Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu

6.2. Dobitnici nagrada “Savršene transformacije” pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slike, izjave, video zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3. Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

7.Pitanja u vezi Konkursa

7.1.Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi konkursa isključivo putem e-maila na hello@tvojsavrsendan.com

8.Završne odredbe

8.1.Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa. U slučaju prekida konkursa zbog nepredviđenih okolnosti organizator nije u obavezi da podeli nagrade.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem sajta www.tvojsavrsendan.com

8.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu

U Beogradu, 12.10.2020. godine